Календарь событий

28 августа 2022

Алан патчахны къаласы табылгъанды

Кёп болмай Нарсана шахар  округда  Луначарский бла  Аликоновка эллени арасында  къаяланы биринде  орта ёмюрледен къалгъан къала табылгъанды. Алгъадан этилген оюмгъа кёре,  ол алтынчы ёмюрде жашагъан Саросий деген  алан патчахныкъы болгъанды.